Se filmen

Vällkommen till Zero Island

Kan vi bli klimatneutrala? Vårt experiment ute i verkligheten sänkte utsläppen med 78 procent. Den svenska semesterön Lidö förvandlades i somras till Zero Island, där vi testade olika lösningar för att bekämpa klimatförändringar. Med små förändringar i energiproduktion, uppvärmning, bränslen och matsedel lyckades Zero Island drastiskt minska sina utsläpp med 78 procent. Utsläppen minskade från 180 ton koldioxid till enbart 40 ton.

Alla lösningar som användes på ön finns tillgängliga för vanliga hushåll, redan idag.

18

Hållbara
lösningar

78

% mindre CO2 utsläpp
jämfört med 2018

12

månader för att
utföra ändringarna

37150

Total minskning på ön (kg CO2e)

105400

Total minskning ytterom ön (kg CO2e)

Ladda ned miljökonsultfirman Tricoronas klimatberäkningar för Zero Island projektet.LADDA NED

Hållbara lösningar

Många små förändringar kan tillsammans ge stora resultat. 18 olika lösningar genomfördes för att göra ön mer hållbar. Dessa gjorde att öns årliga utsläpp minskade från motsvarande 180 ton CO2 till 40 ton CO2.

Mat

Zero Menu, en hållbar meny med låga utsläpp som är designad av den kända kocken Jonas Svensson, är en läcker uppvisning i hur våra matval kan bidra till att sänka vårt koldioxidutsläpp.

Läs mer: Ett välsmakande sätt att minska utsläpp

Energi

Byggnaderna på ön har utrustats med solpaneler, luftvattenvärmepumpar och LED-lampor. Propangas som vanligtvis används vid matlagning har ersatts med biogas. Ön har också bytt till grön el.

Läs mer: Fortums solceller och solpaneler

Boende

Stugorna på ön får elektricitet från solpaneler medan luftvattenvärmepumpar och energisparande gardiner ”climate curtains” säkerställer ett så effektivt energianvändande som möjligt. Gästerna kan ”glampa” i Zero Cabin och uppleva ett klimatneutralt boende.

Transport

Transporter på ön går på fossilfri Neste MY Förnybar Diesel.

Läs mer: Neste driver hållbara transporter på Zero Island

Avfall

Allt på ön återanvänds eller återvinns. Matavfall bearbetas till näringsrik kompost för den ekologiska potatisodlingen. Den nya återvinningscentralen garanterar att inget slöseri sker i onödan.

Kompensation

Alla åtgärder har vidtagits för att göra öns koldioxidavtryck så litet som möjligt. Slutligen har även en del av påverkan från Zero Island kompenserats genom klimatkompensation. Vi stöder Barangay vindkraftspark, ett grönt elproduktions projekt i Filippinerna.

“Vi vill visa att små ändringar i vardagen kan göra stor skillnad för ens påverkan på klimatet.”

- Olle Telje och Hugo Olofsson, verksamhetsdrivare på Lidö värdshus

“Zero Island inspirerar till att tänka nytt kring resvanor och visar konkret hur utsläppen faktiskt kan minskas på flera områden.”

- Ossian Matthiessen,
Klimatanalytiker Tricorona

“As an energy consultant it is always thrilling to be part of projects which places the environment in the first room. And Zero Island has been an excellent example of such a project.”

- Ellinor Forsström & Gunnar Sundby –
Energi konsulter, Aktea

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.