Zero Island – vad handlar det om?

Zero Island är en del av Nestes initiativ för en bättre framtid. Tillsammans med våra samarbetspartners implementerar vi lösningar i vardagslivet på en skärgårdsö för att göra denna fossilfri på ett år.

Förändringsresan

Vi kommer genomföra förändringar på Lidö, men vi vill även uppmuntra andra att göra förändringar i sin vardag. För trots allt, att skapa en bättre framtid är ett arbete som angår oss alla.

Vad handlar projektet om?

Sveriges regering har satt en målsättning, att Sverige ska bli nettoneutralt av utsläpp av växthusgaser till 2045. Neste vill bidra till detta mål genom att vara med och hitta lösningar som bidrar till en fossilfri framtid. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa en bättre värld för våra barn.

Vilka är Neste?

Vi på Neste har som vårt mål och fokus att skapa en mångfald av olika förnyelsebara produkter som hjälper våra kunder att effektivt minska sin negativa klimatpåverkan. Vi är världens största producent av förnybar diesel, förädlad från avfall och restprodukter, och arbetar för närvarande med att skapa förnybara alternativ till plastindustrin och flygtransport.

För oss är hållbarhet ledstjärnan i allt vi gör. Vi har bara en planet och vi har alla ett ansvar för att ta hand om den. 2018 blev Neste nominerade till utmärkelsen ”världens mest hållbara energiföretag” av Global 100 index.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.