Hur kan Zero Island bli mer hållbar?

Använd gärna formuläret nedan för att skicka in dina idéer eller om du är intresserad av ett samarbete.

    Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.