Målet är en koldioxidneutral framtid

Tillsammans med våra samarbetspartners undersöker och testar vi lösningar som styr världen mot en koldioxidneutral framtid.

Framtidens plast har redan tillverkats

I framtiden är plast en viktig råvara i plast. Nestes mål är att inleda kemisk återvinning av plast i industriell skala.

Läs mer

Zero Travel

Läs mer

Zero Island

Läs mer

Nolla

Läs mer

Zero Menu

Läs mer

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.